Odgovorno poslovanje

Odgovorno poslovanje jedan od postulata kompanije MaxBet i upravo zato smo našu uslugu pouzdanog korisničkog iskustva podržali adekvatnom zaštitom svojih korisnika.

Strogo poštujući zakon i ograničavanjem dostupnosti igara na sreću isključivo punoletnim licima, kako na svim lokacijama, tako i prilikom on-line klađenja na našem sajtu, doprinosimo i prevenciji učešća maloletnih lica u igrama na sreću. U skladu sa zakonskom regulativom, u svim našim lokalima istaknuti su posteri sa oznakom 18+ i napomenom da igre na sreću mogu izazvati bolest zavisnosti, uz kontakt telefon ustanove koju je Ministarstvo zdravlja sertifikovalo za lečenje bolesti zavisnosti od igara na sreću.

Prilikom otvaranja naloga u lokalima kod operatera ili na našem sajtu, svaki korisnik na uvid mora priložiti lični dokument (ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu i kopiju računa ili kartice) koji mora biti izdat od strane zvanične institucije, a podaci na dokumentu moraju biti prikazani jasno i čitljivo. Korisnik mora upisati i svoj jedinstveni matični broj i prihvatiti Opšte uslove korišćenja i politiku privatnosti, koji između ostalog podrazumevaju pristanak na obradu podataka o ličnosti, koje priređivač igara na sreću prikuplja, obrađuje i čuva saglasno članovima 110. i 111. Zakona o igrama na sreću.

U svim našim lokalima na uplatnom mestu nalaze se lifleti u okviru kojih su istaknute informacije o odgovornom klađenju, postavljanju zdravih granica, prepoznavanju problema i preduzimanju mera u vidu potrebne stručne pomoći. MaxBet strogo poštuje član 56. Zakona o igrama na sreću, u okviru kojeg se oglašavanje vrši uz obaveštenje o zabrani učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću, kao i uz upozorenje o prevenciji bolesti zavisnosti.

Zaposleni operateri u našim lokalima, koji su u neposrednom kontaktu sa korisnicima, obučeni su za preventivno delovanje protiv bolesti zavisnosti od igara na sreću i u skladu sa tim preduzimaju potrebne mere ukoliko kod korisnika uoče neke od simptoma.

Kao odgovoran partner zajednice u okviru koje posluje, MaxBet je deo Udruženja priređivača igara na sreću AGOS, u okviru kog je izradio strateški plan za pokretanje inicijative u cilju edukacije o društveno odgovornom ponašanju u industriji igara na sreću sa posebnim akcentom da se svakom korisniku pruži potrebna pomoć i podrška prilikom ulaska u proces rehabilitacije i resocijalizacije.

AGOS